Naturdebatt

Vi tar opp natursaker til debatt. Dette er engasjerende lesning – og Naturfilmkanalen inviterer deg til å komme med ditt velbegrunnete synspunkt.

Naturfilmkanalen har invitert fire viktige personer til samtaler rundt alvorlige naturspørsmål.
Se filmen her.

NOE PÅ HJERTET?

SI DIN MENING

Til Dovre faller

19. desember 2023/av Magne Sleire

Norge er langt fra å nå bestandsmålet på bjørnekull

5. desember 2022/av Naturfilmkanalen

Fra sivil ulydighet til voldelige demonstrasjoner

29. november 2022/av Magne Sleire

Fredet dyr drukner i lovlige fiskeruser

5. oktober 2022/av Naturfilmkanalen

Naturen er blitt et salgsobjekt

30. mars 2022/av Magne Sleire

Mens Norge vil «avverne» vassdrag …. USA river demninger og restaurerer elveløp

25. februar 2022/av Magne Sleire

Fem Farlige Folk For NATUREN

24. februar 2022/av Magne Sleire

Elektrifisering av sokkelen fra land- et fatalt feilgrep

15. august 2021/av Magne Sleire

En misforstått naturforståelse

23. juni 2021/av Magne Sleire

Innlegget fra mai i 2021 er aktuell igjen. Penger skal blidgjøre motstanden mot vindkraft i Norge

15. mai 2021/av Magne Sleire

Uheldig og trist av PFU

1. mai 2021/av Magne Sleire

Bergen og Hordaland Turlag har en hemmelig avtale med kraftgiganten BKK

27. mai 2020/av Magne Sleire

Dramatisk skogshogst i Australia:
Stort overfokus på skogsbrannene

3. mars 2020/av Andrine Sleire Tistel

Påstand fra tidligere medarbeider i Statens Naturoppsyn, om at havørn dreper lam og rein

28. oktober 2019/av Andrine Sleire Tistel

Etablering av «grønne datasentre» i Norge kan bli en katastrofe for vår natur

22. oktober 2019/av Andrine Sleire Tistel

Spesielle trønderørner:
Er kongeørna einaste grunnen til tap av lam?

26. september 2019/av Andrine Sleire Tistel

Slutt på fredning av de store rovdyrene i Norge

17. september 2019/av Andrine Sleire Tistel

Naturen i Amazonas brennes
og naturen i Norge sprenges

28. august 2019/av Andrine Sleire Tistel

Kva er det største trugsmålet mot naturmangfaldet?

17. juni 2019/av Arnor Gullanger

Milliardsatsingen fra Norge mot avskoging i Amasonas er bortkastet.

18. mai 2019/av Magne Sleire