Naturdebatt

Vi tar opp natursaker til debatt. Dette er engasjerende lesning – og Naturfilmkanalen inviterer deg til å komme med ditt velbegrunnete synspunkt.

NOE PÅ HJERTET?

SI DIN MENING

Norge er langt fra å nå bestandsmålet på bjørnekull

5. desember 2022/av Naturfilmkanalen

Fra sivil ulydighet til voldelige demonstrasjoner

29. november 2022/av Magne Sleire

Fredet dyr drukner i lovlige fiskeruser

5. oktober 2022/av Naturfilmkanalen

Naturen er blitt et salgsobjekt

30. mars 2022/av Magne Sleire

Mens Norge vil «avverne» vassdrag …. USA river demninger og restaurerer elveløp

25. februar 2022/av Magne Sleire

Fem Farlige Folk For NATUREN

24. februar 2022/av Magne Sleire

Elektrifisering av sokkelen fra land- et fatalt feilgrep

15. august 2021/av Magne Sleire

En misforstått naturforståelse

23. juni 2021/av Magne Sleire

Innlegget fra mai i 2021 er aktuell igjen. Penger skal blidgjøre motstanden mot vindkraft i Norge

15. mai 2021/av Magne Sleire

Uheldig og trist av PFU

1. mai 2021/av Magne Sleire

Bergen og Hordaland Turlag har en hemmelig avtale med kraftgiganten BKK

27. mai 2020/av Magne Sleire

Dramatisk skogshogst i Australia:
Stort overfokus på skogsbrannene

3. mars 2020/av Andrine Sleire Tistel

Påstand fra tidligere medarbeider i Statens Naturoppsyn, om at havørn dreper lam og rein

28. oktober 2019/av Andrine Sleire Tistel

Etablering av «grønne datasentre» i Norge kan bli en katastrofe for vår natur

22. oktober 2019/av Andrine Sleire Tistel

Spesielle trønderørner:
Er kongeørna einaste grunnen til tap av lam?

26. september 2019/av Andrine Sleire Tistel

Slutt på fredning av de store rovdyrene i Norge

17. september 2019/av Andrine Sleire Tistel

Naturen i Amazonas brennes
og naturen i Norge sprenges

28. august 2019/av Andrine Sleire Tistel

Kva er det største trugsmålet mot naturmangfaldet?

17. juni 2019/av Arnor Gullanger

Milliardsatsingen fra Norge mot avskoging i Amasonas er bortkastet.

18. mai 2019/av Magne Sleire

Svært mangelfull miljødokumentasjon fra kraftselskapene Småkraft og BKK

12. november 2018/av Arnor Gullanger