Påstand fra tidligere medarbeider i Statens Naturoppsyn om at havørn dreper lam og rein

Tidligere rovviltkontakt i Statens Naturoppsyn, Alf Wilhelm Skredlund forteller i et leserinnlegg i Nationen at havørn tar både sau og rein, og debatten om kongeørn som skadevolder på lam og tamreim endelig er over.

Publisert 28.10.19  I  Skrevet av Magne Sleire

Kongeørn

Kongeørn

Da kongeørn og havørn ble fredet i 1968, ble det også bestemt at det skulle betales ut erstatning for tap av rein og sau som ble forårsaket drept av disse. Dette var før de store rovdyrene ble fredet og det var på den tiden kun havørn og kongeørn som var med i erstatningsordningen i forbindelse med tap av sau og rein på beite.

60 ÅRS FORSKNING

Alf Wilhelm Skredlund skriver blant annet dette i sitt innlegg: «At kongeørnen dreper lam, sau og reinkalver er, etter lange diskusjoner og mye motstand fra «eksperter, nå et tilbakelagt stadium«.

Det har vært drevet forskning og undersøkelser på havørn og kongeørn i over 60 år i Norge, og vi har svært god kunnskap om disse artene og potensialet kongeørn har til å avlive lam og rein.

Det har aldri vært noen diskusjon i fagmiljøene om kongeørnens potensialet til å kunne avlive både lam og rein. Det diskusjonen har dreid seg om er skadeomfanget, og selvfølgelig hvor mye den kan bære med seg.

Når det gjelder havørnen ble den tatt ut av erstatningsordningen. Dette på grunn av at den ikke er skadevolder på lam og rein. Det er på ingen måte bevist eller dokumentert i Norge at havørn noen gang har tatt sau eller rein. At det er påstander om dette vil nok bli fremsatt også i fremtiden, men det vi vet idag er at havørn ikke er noe skadevolder verken på sau eller rein.

Jan Paul Bolstad i Statens Naturoppsyn forteller at Alf Wilhelm Skredlund arbeidet for SNO fra 2000 til 2004, men vil ikke kommentere ytringen fra den tidligere medarbeideren.

Havørn

The last comment and 1 other comment(s) need to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *