Penger skal blidgjøre motstanden mot vindkraft i Norge.

Magne Helge Sleire

15. mai 2021

I følge regjeringen Solberg, skal det nå vurderes om vindkraftkommunene skal få en kompensasjon fra vindkraftprodusentene. En skatt som skal blidgjøre motstandsfolk i hele landet. Nå skal motstanden stoppes en gang for alle. De skal kjøpes til taushet. 

Det er i revidert nasjonalbudsjett at det foreslås at alle vindkraftanleggene skal betale en produksjonsavgift pr. produsert kilowatt-time. Dette skal nå ut på høring og regjeringen tar siket på å innføre avgiften 1. januar 2022. Dette forslaget vil sannsynligvis øke konfliktnivået lokalt og ikke dempe den slik regjeringen håper på. For de aller fleste som protesterer mot vindkraft er det naturødeleggelsene som det kjempes mot. Ikke en økt økonomisk kompensasjon til kommunene.

Det er som om motstandsfolkene under 2. verdenskrig i Norge skulle bli forsøkt betalt for å stoppe motstanden slik at det hadde vært litt mer behagelig for den tyske okkupasjonsmakta.

E24 og BT bommer totalt

I en artikkel i E24 og Bergens Tidende med overskriften ”Her er fire oppløftende grønne saker” har ikke artikkelforfatteren Maria Misund Bringslid fått med seg hva motstanden mot vindkraft går ut på. Det som hun kaller oppløftende grønne saker er akkurat det motsatte.   Vindkraft er ikke grønn.   Det er en stor økologisk naturtragedie som E24 og BT mener det bare er å betale litt mer til verts kommunene, så er alt i orden.

E24, BT og Olje og Energiminister Tina Bru har ikke forstått hva motstanden mot vindkraft handler om.  I hovedsak er det de store ødeleggelse av naturområder i Norge denne konflikten dreier seg om. Ikke om penger, men dette forsøker nå regjeringen å betale seg bort fra.

Havøygavlen

Det som Tina Bru, E24 og BT ikke forstår er at forslaget om økt kompensasjon til kommunene bare vil føre til økt splid i lokalsamfunnene rundt om i hele landet. Ikke dempe den.

Foto: Skjermdump fra BT

Foto under: Havøygavlen, istockphoto.com