Elektrifisering av sokkelen er en trussel mot norsk natur

Det er enighet helt fra det blå Fremskrittspartiet til det grønne Miljøpartiet de grønne, om at å forsyne oljeplattformene på norsk sokkel med strøm fra land er en svært dårlig ide. Kostnaden på 50 milliarder kroner vil gi utslippskutt i Norge, men den globale gevinsten er svært usikker.
Den nye planen med å elektrifisere sokkelen vil kreve opp mot 13 TWh og 7,5 TWh er allerede utbygd.  Bare det som til nå er utbygd tilsvarer elektrifisering av alle personbilene i Norge.  Elektrifiseringen av sokkelen vil bruke en sjettedel av all elkraft som blir produsert i Norge. Det vil bli svært krevende å få dette til uten at det blir en storstilt vindkraftutbygging både på land og til havs. Det vil igjen gi store negative konsekvenser for naturverdier over helt Norge.
Tungindustri i Norge går på rein fornybar vannkraft men kan i værste fall flagge ut til land med lite kontroll både på klimautslipp og anne forurensing. Dette kan bli konsekvensene om planene for elektrifisering av oljeplattformer blir satt ut i livet.
The last comment and 16 other comment(s) need to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *