Barnehagen på Nestun i Bergen kommune

En misforstått naturforståelse

Naturen kom for nær barna i barnehagen

 

Da barnehagen fikk et av naturens flotte under i fanget, ble barna behandlet som om det hadde skjedd en katastrofe.

 

En barnehage i Bergen har fått naturen litt for nære seg. Det hekker et fiskemåsepar på taket til den store barnehagen og i et hovedoppslag i Bergens Tidende kunne daglig leder Lilly Johanna Korsvoll fortelle at de har kommet opp i en forvillede situasjon. Barna må loses inn en bakdør og både et stort uteareal og sandkassen står tomt. Barna kan ikke være ute å leke. De barnehage ansatte føler seg utrygge og det fortelles at det er vanskelig å drive barnehagen.

Hvorfor er det blitt slik?

Hvor langt fra naturen er vi egentlig komt i Norge?

Naturkunnskap

Her hadde barna i barnehagen på Nesttun i Bergen en mulighet til virkelig å få undervisning og kunnskap om både om naturens mysterier og hyggelige opplevelser.

De ansatte kunne ha brukt de får uken som dette pågår med den lille måsefamilien til å få inn naturkunnskap live til de 70 barna i barnehagen.

Men nei.   De ansatte forteller at de blir veldig plaget, men de skal prøve å holde ut. Og neste hekkesesong skal i alle fall det ikke komme noe ”levende natur” inn på barnehagens området.   Det skal de ansatte sørge for.

Naturfilmkanalen besøkte barnehagen noen dager etter reportasjen i BT.  Da var det helt rolig både på taket og i barnehagen. Ungene lekte mens måsene låg rolig på taket.

Naturholdninger

Hva er det vi formidler til barna våre?   Hvilke holdninger er det vi ønsker at barna våre skal ha?

På barnehagens hjemmeside har barnehagen en profil og noen hovedmål for hvordan barna skal utvikle seg i en positiv retning.

Der står det ”Vi har tiltro til at barnet helt fra fødselen av er kompetent til samspill og læring”

Men her svikter barnehagen barna. Nettopp læring om samspillet i og om naturen er en viktig del av det barna bør lære i en barnehage. Men her lærer barna holdninger som ikke er forenelig med god naturforståelse og vanlig god folkeskikk.

Er det slike holdninger vi ønsker at disse barna skal får med seg ut i voksenlivet?

 

Naturfilmkanalen har vært i kontakt med leder Lilly Johanna Korsvoll. Hun vil ikke la seg intervjue av oss.