Norge er langt fra å nå bestandsmålet på bjørnekull

Norge har satt seg mål for hvor mange bjørn det skal være innen landets grenser. Foreløpig ligger vi langt bak skjema til å nå dette målet innen fastsatt tid. «Rundetiden» må kraftig ned.