Bergen og Hordaland Turlag har de siste par årene profilert seg på motstand mot vindturbiner i deres turområder. Men en av hovedsamarbeidsbedriftene er BKK.

Kraftgiganten BKK er en bedrift som har vært en av de mest aktive utbyggerne på naturødeleggende småkraftverk og linjebygging de siste åren.

Spesielt gjennom selskapet Småkraft as der de var en av eierne.  

Dette selskapet er blitt kjøpt opp av det tyske investeringsselskapet Aqulila Capital.   Et selskap som også er storinvestor på vindkraft i Norge.

Kjøp og salg av vår vakre og viktige natur er blitt en realitet og en handelsvare også for BKK. Nå vil de også være med på vindkraft-bonansaen.

Hvordan kan en friluftsorganisasjon som Bergen og Hordaland Turlag ha et samarbeid med en av de mest naturødeleggende bedriftene i vestlandsregionen.

Bergen og Hordaland Turlag tjener også penger på at BKK får annonseplass hos turlaget. Her kan BKK proffilere seg som både grønn, bærekraftig og barnevenlig.

Utbygging av unødvendig kraftnett, storstilt utbygging av småkraftverk og vindkraftbygging er noe av det mest naturødeleggende og arealkrevende virksomheter i Norge.   Derfor er det både leit og oppsiktsvekkende at turlaget fortsatt har et tett samarbeid med denne bedriften.

Da Naturfilmkanalen spør om å få detaljer fra avtalen som Bergen og Hordaland Turlag har med BKK fikk vi dette svaret fra daglig leder Helene Ødven :  

Avtalen er konfidensiell, så den kan eg ikkje sende deg”.

Bergen og Hordaland Turlag har altså en hemmelig samarbeidsavtale med en av de mest natur- raserende bedriftene i deres region.

Hvor er habiliteten til turlaget og hvorfor holdes avtalen med BKK hemmelig?