Slutt på fredning av de store rovdyrene i Norge

Publisert 17.09.19 l  Skrevet av Magne Sleire

Ulv, jerv, gaupe, isbjørn og brunbjørn er ofte omtalt som freda arter i Norge. Dette er en sannhet som ikke kan underbygges lengre. Det er kun isbjørn som i ordets rette forstand er fredet og som det ikke drives jakt på. Derfor burde ikke disse artene foruten isbjørn bli omtalt som «fredet».

Det er snart 50 år siden ulv fikk status som fredet i Norge, som den første av de store rovdyrartene. Det skjedde i 1971. Midlertidig fredet først, for så å få den endelige fredningsstatusen i 1973. Samme året ble også isbjørn og brunbjørn fredet. Jerven ble fredet 9 år senere i 1982, og gaupen først i 1992.

I følge viltloven er alle arter i utgangspunktet fredet, men de har jakttid. Spesielt i yngletiden er det ikke jakt på verken kråke eller rødrev. Slik sett har alle de store rovdyrartene på fastlands-Norge lik status som kråke og rødrev. Forskjellen er at det er ulike måter å jakte på, og tidspunkt for jakten. For noen arter er det fri jakt, noen har kvotejakt, og noen har lisensjakt.

Ulv (Canis lupus) skutt under jakt oktober 2017

Gaupe (lynx lynx)

HVA HAR SKJEDD SIDEN FREDNINGEN AV ROVDYRENE VÅRE?

Selv om ingen av de store rovdyrene i Norge har store bestander i dag, har de fleste av rovdyrene økt i antall siden de fikk fredningsstatus. Historisk sett har bestandene spesielt bjørn og ulv vært betydelig større enn det vi ser i dag. For 200 år siden hadde Norge over 3000 brunbjørn. I dag klarer ikke Norge å nå bestandsmålet på 13 ungekull i året. Til sammenligning har Slovenia over 500 brunbjørn. Et land på størrelse med Hedmark fylke.

JAKTÅRET 2019/2020

I 2019 drives det jakt på alle de store dyrene i fastlands-Norge. Under lisensjakt for noen dager siden ble en binne med 2 unger skutt i Engerdal i Hedmark. Det er 130 år siden sist det er blitt skutt binne med unger i Norge. Det kan også felles 130 jerv denne vinteren. Jervejakten startet 10.september. Gaupejakten starter 1.februar 2020. For jaktåret 2019 ble det gitt tillatelse til å felle 55 gauper i Norge. Kvoten for 2020 er enda ikke bestemt. Rovdyrnemnda har også nå i høst bestemt at det skal skytes 3 ulveflokker inne i selve ulvesonen, og 12 ulver utenfor. I tillegg gis det fellingstillatelser på alle artene hele året dersom det oppstår situasjoner som angrep på bufe og hund.

Jerv (Gulo gulo)

Brunbjørn (Ursus arctors)

ROVDYRHATET

Vi er nå inne i en periode hvor rovdyrhatet er på vei tilbake med blant annet store demonstrasjoner mot ulv i Oslo de siste årene. Vi ser også en offentlig rovdyrpolitikk som er svært kontroversiell og som skaper større konflikter mellom vernesiden og de som vil ha rovdyrene bort. I dag har Norge nesten den samme ulvepolitikken som var før fredningen i 1971. Dette er dårlig nytt for den norske naturen.

Hva vil skje i fremtiden med de store rovdyrene i Norge?

Forsidefoto: Erik Wangsvik

Bilde av jerv: Per Harald Olsen. Lisens: CC BY 2.0

Bilde av brunbjørn: Per Harald Olsen. Lisens: CC BY-SA 4.0

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *