naturFILMkanalen samler inn egne nyheter via bredt kontaktnett. Her er også linker til nyheter ellers i media.

Se filmen om de menneskelige konsekvensene av vindkraftsindustriens overgrep.

Da barnehagen fikk et av naturens flotte under i fanget, ble barna behandlet som om det hadde skjedd en katastrofe.