Vi tar opp teamer som kan trenge en grundig debatt. Har du forslag til temaer? Send epost til: naturfilmkanalen@gmail.com. Merk eposten med Debatt i emnefeltet.

Se filmen

Da barnehagen fikk et av naturens flotte under i fanget, ble barna behandlet som om det hadde skjedd en katastrofe.

Hvor er habiliteten til Bergen og Hordaland Turlag?