Utbygging av småkraft, vindkraft og avverning av vernete vassdrag truer for alvor norsk natur

Se filmen om de menneskelige konsekvensene av vindkraftsindustriens overgrep.