Fiske etter villaks og sjø-ørret har startet, men for noen blir det nok et år uten fiske.