Naturfilmkanalen har invitert fire viktige personer til samtaler rundt alvorlige naturspørsmål.
Se filmen her.

Fiske etter villaks og sjø-ørret har startet, men for noen blir det nok et år uten fiske.