Katastrofe for norsk naturfilmproduksjon

Stortingspolitikere vil ha tilbake naturprogrammene i NRK

NRK er pålagt å kjøpe inn produksjoner fra eksterne norske filmprodusenter. I 2021 ble det kjøpt inn programmer fra norske filmprodusenter til NRK for 423 millioner kroner. Ingen av disse midlene gikk til naturfilm produksjon. En hovedårsak er at NRK har lagt ned Ut i Naturen redaksjonen. Derfor er det krise for norske naturfilmprodusenter. I tillegg er de populære naturprogrammene Naturens verden og Friluftsmagasinet i radio også nedlagt.

NRK mener at ingen norske naturfilmprodusenter levere det seerne vil ha. Ikke riktig, sier både politiker på Stortinget, naturvernorganisasjoner og folk på gaten.

NRK tar ikke allmennkringkaster rollen på alvor.

Se filmen: