Naturfilmkanalen har nettopp opplevd å bli faktasjekket av Faktisk.no. med dokumentarfilmen ”Økonomibløffen.

Publiset 24.6.2020

Sveinulf Vågene, fagkonsulent ”Økonomibløffen”

Magne Helge Sleire, regissør ”Økonomibløffen”

Dessverre er det meste av Faktisk.no sin egenproduserte tekst et makkverk av misforståelser og feil. I tillegg villedende informasjon fra NORWE. Alt dette publisert under en klikkfremmende tittel. Men det mest graverende er at Faktisk.no bruker private og offentlige organisasjoner som tjener penger på vindkraftsaken som sannhetsvitne og ikke uavhengige fagpersoner og organisasjoner.

Det er et høyst besynderlig faktum at ingen i Norge har vurdert hvor store de samlede kostnadene fra den sterkt omstridte vindkraftutbyggingen i landet blir for vanlige strømbrukere.

Dokumentarfilmen «Økonomibløffen» ble påbegynt i april 2018 og ble gjort offentlig 24. mai 2020. Dokumentaren er laget for å sette et søkelys på de faktiske kostnadene som vindkraftutbyggingen i Norge medfører for vanlige menneske.

For tre uker siden ble vi oppringt av journalist Morten Langfeldt Dahlback. En smørblid kar fra Faktisk.no som fortalte at filmen hadde skapt stor oppmerksomhet. De hadde blitt kontaktet av flere med forespørsel om å lage en faktasjekk. Vi mottok en liste med fire påstander som de ville sjekke:

  1. Den totale vindkraft-kostnaden for samfunnet er enorm og ligger mellom 60 og 100 milliarder kroner.
  2. NVE har holdt tilbake opplysninger til politikerne og det norske folk om hvor stort potensialet for oppgradering av de gamle vannkraftverkene er.
  3. Norske husholdninger skal betale for el-sertifikatene helt frem til 2035.
  4. Norske kraftforbrukene betaler gjennom nettleien flere milliarder kroner pr år for at overskuddskraften skal transporteres og selges til utlandet.

Vi syntes det var hyggelig å bli faktasjekket og brukte mye tid på et fyldig svar på fem sider til deres spørsmål. To uker senere mottok vi en liste med nye spørsmål, hvorav noen gjaldt utsagn som ikke var med i filmen. Vi ba dem da om å sende oss en oversikt over hvilke problemstillinger de faktisk så på som fakta feil før vi svarte på spørsmålene.

Søndag morgen 21. Juni fant vi en mail hvor Faktisk.no forteller at de skal publisere og tilbyr oss å kommentere noen utvalgte sitater. Vi får frist til mandag kl. 15:00 å svare. Vedlagt i mailen ligger to komplekse regneark. Det ene viste seg å være laget av en lobbyist i NORWEA og er uten dokumentasjon på hva det viser. Vi ber om å få se hele saken Faktisk har laget men dette nekter journalisten oss. Vi rekker ikke å analysere regnearket men rekker akkurat å skrive et svar innen tidsfristen som vi får utvidet til 8.30 neste morgen. I tilsvaret svarer vi på de fleste spørsmålene fra den andre spørsmålsrunden.

Hovedkonklusjonen i filmen vår er at kostnader fra nettutbygging, el sertifikater og økt strømpris vil medføre at vindkraftutbyggingen koster norske strømkunder mellom 60 og 100 milliarder over en tidsperiode på 20 år. Disse tallene, som var filmens hovedpoeng, har ikke Faktisk.no uttalt seg om. De har heller ikke i sin egen tekst tatt hensyn til den informasjonen vi gir i vårt tilsvar.

Vi var klar over at problemstillingen vi tar opp ville opprøre mange som ikke ønsker at befolkningen skal vite hvor mye de virkelig betaler for vindkraften. Vi hadde ventet at noen ville prøve å diskreditere filmen og angripe den, men vi hadde ikke ventet at angrepet kom i form av en drittpakke fra Faktisk.no som i utgangspunktet skal være en uavhengige medieorganisasjon.

I tilsvaret til Faktisk.no står Naturfilmkanalen fast på at alle våre påstander i filmen er både riktige og kontrollbare. Det gjør vi fortsatt.