Kongeørner forgiftet

I desember 2022 ble to kongeørner funnet avmagret og tatt inn på et privat mottak for rovfugl. Her gjorde mottaket en stor tabbe. 

Av Magne Helge Sleire

20. mars 2023

 

En av kongeørnen før den blir sluppet fri.  Foto: Sigurd Hamre/ NRK

Kongeørnene ble funnet avmagret i kommunene Bømlo i Vestland og Suldal i Rogaland. Ørnene ble tatt hånd om av et privat mottak for rovfugl. Et mottak som er drevet av lederen for Dyreklinikken vest og Rovfuglmottaket vest.

I en epost til Naturfilmkanalen beskriver lederen for rovfuglmottaket det slik:

«Jeg og flere veterinærer har faktisk gitt livet i gave på nytt til to unge kongeørner som uvitende og uskyldig har fått i seg bly. Vi har lagt ned mye tid, energi, og flere tusen kroner frivillig til dette arbeidet»

Skjermdump fra Facebooksiden til Dyreklinikken Bergen Vest

Da kongeørnene fikk friheten 5. mars var det et stort oppbud av media. Både lokale aviser, Bergens Tidene og NRK var til stede. Her fikk media og andre fremmøtte servert en uriktig historie om hvordan kongeørnene ble blyforgiftet.

Sannheten er en helt annen. Da kongeørnen ankom mottaket ble de foret med kanadagås som var blitt skutt med blyammunisjon. Dette er årsaken til de svært høye verdiene med bly som ble påvist i begge ørnene.

Det viser seg at mottaket har vært klar over at kanadagjessene ble skutt med blyammunisjon. Når resultatet med de høye blyverdiene kom fra det tyske selskapet som analyserte blodprøvene fra kongeørnene, sluttet mottaket med å fore ørnene med gjess. Men da hadde kongeørnene fått i seg så store mengder bly at de var døden nær.

Den ene kongeørnen hadde blyverdier i blodet på 1758,2 mikrogram/L og den andre 1432,1 mikrogram/L. Ifølge veterinær Jon Martin Arnemo, som er professor ved Høgskolen i Innlandet og som har forsket på blyverdier i vilt i en årrekke, er dette svært høye blyverdier. En blykonsentrasjon på 1000 mikrogram/L i blodet regnes som en superakutt og mulig dødelig forgiftning, forteller Arnemo. I en svensk undersøkelse om blyforgiftning hos kongeørner fant de ut at flyveevnen ble påvirket allerede ved 25 mikrogram/L.

Foto: Høgskolen i Innlandet

Jon Martin Arnemo, Professor, Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Institutt for skog- og utmarksfag
Studiested Evenstad

Det private mottaket har lagt skylden på slakteavfall fra hjortejakt og åte utlagt fra naturfotografer. Dette sa lederen til mottaket til avisa Bømlonytt: – Anten har dei ete slakteavfall av hjort, eller ete åte frå naturfotografar, der ørnene har fått i seg blyhagl.

Naturfotografer reagerer sterkt 

Naturfotograf Jan Rabben bor på Stord ikke så langt fra Bømlo. Han sier at de aller fleste naturfotografer er klar over at utlagt åte med skutte dyr og fugler kan føre til problemer for rovfugl. Han reagerer sterkt på beskyldingene til lederen for Rovviltmotaket.

Rabben forteller at naturfotograf organisasjonene, BioFoto og Norske Naturfotografer har presisert i sitt lovverk at det ikke skal brukes åte som er skutt med blyholdig ammunisjon og kjøtt som kan inneholde rester av bly når en fotograferer på åte.

Det kan selvsagt ikke utelukkes at fotografer uforvarende legger ut åte med blyrester og at rovfugler blir blyforgiftet, men i dette tilfellet er det ingen indikasjoner på at kongeørnene er blitt blyforgiftet før de ble transportert til rovfuglmottaket.

Hadde kongeørnene virkelig blitt blyforgiftet ute i det fri, på to forskjellige steder, med så store konsentrasjoner av bly i kroppen, hadde det vært et signal om et akutt miljøproblem i to områder på Vestlandet. Det burde da vært satt i gang undersøkelser for å finne årsaken til denne mistanken om et mulig stort miljøproblem.

Det er svært alvorlig når personer og veterinærer som påtar seg et viktig oppdrag for å redde ville fugler, feilinformerer både presse og myndigheter. Mottaket påstår også at de har godkjenning for å rehabilitere truede dyrearter i følge Facebookside:

Rovfuglmotaket Vestland Fylke, ved Kristian Henriksen er godkjente til å behandle og rehabilitere truede dyrearter-.

I følge seksjonssjef i Mattilsynet avdeling Bergen og omland, Erik Ulvik har ikke det private mottaket for rovfugl noen form for godkjenning fra Mattilsynet om å drive en slik virksomhet.

Naturfilmkanalen har ved flere anledninger spurt både veterinæren som har behandlet kongeørnene og lederen for rovviltmottaket om viktig informasjon om kongeørnene. Ingen av dem har ønsket å utale seg eller å gi relevant informasjon i forbindelse med blyforgifningsaken.

Se NRK sak:

https://www.nrk.no/vestland/kongeorn-forgifta-av-bly-_-her-slepp-dei-fri-etter-naer-tre-manader-med-behandling-1.16323493

The last comment and 23 other comment(s) need to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *