naturFILMkanalen samler inn egne nyheter via bredt kontaktnett. Her er også linker til nyheter ellers i media.

NaturFilmKanalen presenterer hver uke frem mot kommunevalget 20 korte filmer om vindkraftens negative sider.

Hvor er habiliteten til Bergen og Hordaland Turlag?