Atten havørne ankom Spania i slutten av juni

Foto: Naturfilmkanalen

Tekst: Magne Helge Sleire

Leder for organisasjonen GREFA, Ernesto Alvarez Xusto

.

Atten nye havørne fra Norge ankom Madrid i slutten av juni 2022.  De skal settes ut i Asturias, nord i Spania.  Dette er et samarbeid med Norske myndigheter der Spania vil føre tilbake en art som ble utryddet på 1800 tallet

Havørnene blir grundig undersøkt var veterinærer før de kommer ut i innhegningen.

Etter ankomst og veterinær undersøkelser i Madrid, blir ørnene transportert til landsbyen Pimiango nord i Spania.  Her skal de tilbringe de neste 8 ukene før de slippes fri. Da vil de møte 6 havørner som kom fra Norge og ble sluppet fri i oktober 2021.

Det er Norsk Institutt for Naturforskning NINA som koordinerer innsamlingen av havørn i Norge. Alv Ottar Folkestad har sammen med Ingar Støyle Bringsvor hatt ansvaret for innsamlingen av havørnene.