Elektrifisering av Melkøya er Den største bløffen vedtatt av en norsk regjering

Regjeringen Støre skaper politikerforakt når ikke hele sannheten kommer frem

Foto: Statoil

Magne Helge Sleire

Tone Siv Hellebust Fjørtoft

Det var «halleluja» stemning i Hammerfest tirsdag ettermiddag da de tre representantene fra den norske regjering, statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og Olje og energiminister Terje Aasland la frem et vedtak om elektrifisering av Melkøya, noe de selv kalte historisk.

Nå vil altså regjeringen satse på Finnmark. Nå skal det bli mange arbeidsplasser, «grønne» sådan, nå vil industrien blomstre og folk vil strømme til for å bo i Finnmark. Alt dette ved å vedta at Melkøya skal elektrifiseres og at ny fornybar energi skal utbygges, og nytt kraftnett skal bygges for å sikre kraftforsyning.

«Mere kraft, mere nett, alt må skje raskt nå» «Vi må bygge ut ny fornybar energi». «Vi vil at NVE skal prioritere Finnmark sine konsesjonssøknader» sier disse tre «kloke» menn. Men det sørgelige bakteppe er at når noe skal skje raskt er det lett for at konsesjoner blir gitt uten skikkelig konsekvensutredninger.

Alt skal skje uten at folket skal bli rammet negativt, sier de tre regjeringsmedlemmene.

Men er dette virkelig sannheten? Har regjeringen fått slik omtanke for vår nordlige del av landet, eller handler dette om en stor bløff?

Handler dette bare om å forsøke å nå klimamålene i 2030, og at tallene for utslipp skal se fine ut på papiret?

Mye tyder på at det er det som er tilfelle.
Og hva med hele regnestykket?

Brand images from Melkøya, Hammerfest.

Det som Jonas Gahr Støre ikke fortalte under sin pressekonferanse.

Melkøya har et kraftbehov som er nesten en og en halv gang så stort som elkraftproduksjonen til Alta kraftverk.

Når det ikke blåser og vindturbinene som skal bygges skulle gitt strøm til både ny næringsvirksomhet og til Melkøya, skal elkraften ifølge NVE hentes blant annet fra Finland.

Finland har pr. dags dato et underskudd på elkraft selv med det nye kjernekraftverket som ble satt i drift i desember 2022. I tillegg skal 2 av Finlands kjernereaktorer, Loviisa 1 og 2 legges ned før 2030.  Da blir underskuddet på stabil kraft enda større i Finnland.

Melkøya og næringslivet i Finnmark skal altså gjøre seg avhengig av elkraft fra et land som har underskudd på stabil elkraft til seg selv, og som produserer strøm blant annet på olje, kull, kjernekraft og torv.

I tillegg vil gassen fra Melkøya som ikke lenger blir brukt i turbinene der, sendt ut til Europa for å brennes. Det gir ikke noe mindre klimagassutslipp, men i Norge får vi ødelagt natur og alt det triste det fører med seg. I tillegg kommer en enorm økonomisk kostnad.

Og hva med reindrifta? Er dette et videre overgrep og trussel mot vårt urfolk? Terje Aasland sier at all utbygging skal skje i samspill med samene! Men kapitalkreftene er sterke, da skal det vel fristes med penger. Vil det ivareta samenes rettigheter og interesser?

FN og Naturtoppmøte

For knapt et halvt år siden var Norges Klima og miljøminister  på FN sitt naturtoppmøte om bevaring av natur: Det globale Kunming-Montreal-rammeverket for naturmangfold

Der skrev Norge og regjeringen sin representant, klima og miljøminister Espen Barth Eide under på blant annet Rammeverkets hovedmål, og der står det blant annet:

«Å handle umiddelbart for å stanse og reversere tap av naturmangfold for at naturen skal kunne gjenopprettes til beste for menneskene og planeten gjennom bevaring og bærekraftig bruk av naturmangfold, og sikre en rettferdig og likeverdig fordeling av fordelene som følger av bruken av genetiske ressurser, og samtidig sørge for nødvendige støtteordninger for gjennomføring. Partene må påskynde gjennomføringen av rammeverket ved å mobilisere til bred allmenn støtte på alle nivåer».

Det regjeringen gjør med det historiske vedtaket i dag, er det stikk motsatte som den samme regjeringen skrev under på i desember i Canada. Ødeleggelsene av urørt natur vil bli enorme med store uopprettelige konsekvenser i sårbar og unik natur. Finnmark vil heller ikke får stabil elkraft og økonomisk vil dette trolig bli en katastrofe for både den nordlige landsdelen og for Norge.

Foto forside: Skjermdump fra NRK

The last comment and 12 other comment(s) need to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *