naturFILMkanalen samler inn egne nyheter via bredt kontaktnett. Her er også linker til nyheter ellers i media.

Torsdag 6. august er det 50 år siden kongeørn og Havørn ble fredet i Norge.
Jubileet har en bismak uten sidestykke i norsk naturhistorie.

I juni 2016 gjorde Stortinget et vedtak ………

Stillehavsøsters sprer seg i våre farvann. Den er svartelistet fordi den truer norske skjellarter. En dugnad av 50 ildsjeler fjernet fire tonn østers fra Jomfruland i Telemark!