naturFILMkanalen samler inn egne nyheter via bredt kontaktnett. Her er også linker til nyheter ellers i media.

Se filmen om de menneskelige konsekvensene av vindkraftsindustriens overgrep.