naturFILMkanalen samler inn egne nyheter via bredt kontaktnett. Her er også linker til nyheter ellers i media.

Se filmen om de menneskelige konsekvensene av vindkraftsindustriens overgrep.

“ Syng, fly, svev – som en fugl! ”