Arkiv over naturfilmer. De fleste kan du se direkte her på naturFILMkanalen. Enkelte finner du via link til annen side etter rettighetshavers ønske.

Fiske etter villaks og sjø-ørret har startet, men for noen blir det nok et år uten fiske.

I 2017 fortalte NaturFilmKanalen historien om regnskogsatsingen som myndighetene i Norge ikke vil høre. Se filmen nå!