Forskning og forvaltning av den atlantiske villaksen

Forskning og god lakseforvalting er nødvendig og viktig for å øke kunnskapen og å bevare den atlantiske villaksen, men dette kan også skape frustrasjon og fortvilelse både for laksefiskere og grunneiere. 

Naturfilmkanalen har sett nærmere på noen elver på Vestlandet som har vært stengt i flere tiår, der årsaken er sagt at elvene nærmest er tomme for laks og sjøørret. 

Det viser seg at mange av de «døde elvene» i virkeligheten har gode bestander både av laks og sjøørret.