Oteren har vært fredet i Norge siden 1982. Bestanden er nå livskraftig igjen langs mesteparten av kysten – men i enkelte fylker drukner oteren i lovlige fiskeruser!