I 2017 fortalte NaturFilmKanalen historien om regnskogsatsingen som myndighetene i Norge ikke vil høre. Se filmen nå!

NRK tar ikke redaktøransvar når de sender en film med helt åpenbare faktafeil.

Hjorten Oskar levde et bekymringsløst liv inne på oljeraffineriet på Mognstad.

Torsdag 6. august er det 50 år siden kongeørn og Havørn ble fredet i Norge.
Jubileet har en bismak uten sidestykke i norsk naturhistorie.

Insektene er viktig både for oss mennesker og for fugler og dyr. Men hvordan står det egentlig til med insektene i Norge?

Årets jaktsesong er i gang. Visste du at Norge mangler jaktfrie områder? Selv ikke nasjonalparkene er et fristed for dyr og fugler!

Oteren har vært fredet i Norge siden 1982. Bestanden er nå livskraftig igjen langs mesteparten av kysten – men i enkelte fylker drukner oteren i lovlige fiskeruser!