Hjorten Oskar levde et bekymringsløst liv inne på oljeraffineriet på Mognstad.

Torsdag 6. august er det 50 år siden kongeørn og Havørn ble fredet i Norge.
Jubileet har en bismak uten sidestykke i norsk naturhistorie.

Insektene er viktig både for oss mennesker og for fugler og dyr. Men hvordan står det egentlig til med insektene i Norge?

Årets jaktsesong er i gang. Visste du at Norge mangler jaktfrie områder? Selv ikke nasjonalparkene er et fristed for dyr og fugler!

Oteren har vært fredet i Norge siden 1982. Bestanden er nå livskraftig igjen langs mesteparten av kysten – men i enkelte fylker drukner oteren i lovlige fiskeruser!