Oteren er fredet men svært mange drukner i lovlige fiskeruser

Oteren ble fredet i Norge i 1982. Siden den gang har bestanden tatt seg opp og har i dag livskraftige bestander fra Finnmark til Hordaland.

I Rogaland er den svært fåtallig og fra Sørlandet er den helt borte.   Årsaken til at den har problemer å etablere seg på Sørlandet er trolig et ”rusebelte” langs kysten av vestlandet og spesielt i Hordaland. Det fiskes med ruser langs kysten her og hundrevis av oter drukner hvert år.

Noe må gjøres for at den fredete oteren igjen kan komme tilbake til hele landet.