Hvorfor har ikke Norge jaktfrie områder?

Årets jakt har allerede startet.  Gåsejakt,  rådyrjakt og reinsjakt er allerede i gang og i september følger flere arter etter.

I Norge er det ingen områder som er jaktfri.  Selv ikke i nasjonalparkene har dyr og fugler et fristed.

Hvorfor er det slik?   Er jaktkulturen for sterk i Norge?

Naturfilmkanalen ønsker en debatt rundt dette viktige og svært tabubelagte tema.

Si din mening her på Naturfilmkanalen.

The last comment and 7 other comment(s) need to be approved.
1 svar
 1. Eivind
  Eivind says:

  Jakt har lange tradisjoner i Norge og utøves av vanlige folk (ikke kun for overklasse, slik det er i en del andre land). Vi mennesker er også en del av naturen og det er naturlig at vi høster av overskuddet. I tillegg har vi gode reguleringer som ivaretar de jaktbare artene. Alle jegere jeg har snakket med, er opptatt av at jakta utøves på en bærekraftig og forsvarlig måte.

  Det jaktes jo uansett ikke hele året. Ingen ville dyr har heller et såkalt fristed. De jaktes på hele året, men da av andre arter. Jakt er med andre ord en naturlig del av et økosystem og vi mennesker er også en del av økosystemet. Vi har bedrevet jakt, fiske og fangst i Norge siden siste istid. For mange er jakt svært viktig med tanke på friluftsliv, rekreasjon og naturopplevelser. Man føler seg da som en integrert del av næringsnettet og ikke bare som om man skuer inn i naturen fra utsiden.

  Mener derfor at jaktkulturen ikke er for sterk, men at regulert jakt også hører hjemme i nasjonalparker. De fleste jegere har gode holdninger og bryr seg virkelig om bestandene til de jaktbare artene. Vi mennesker er tross alt av naturen, i naturen og har et ansvar for naturen. De ville vært synd hvis det skal være en motsetning mellom å være miljøforkjemper og jeger — la oss heller samarbeide godt om det som betyr mest for artene våre: nemlig habitatødeleggelse og klimaendringer. Sammen er vi sterkere.

  Svar

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *