93 freda havørn og kongeørn er drept på 12 år

Unikt i verdenssammenheng

En voksen havør drept på Smøla vindkraft anlegg

Smøla vindkraft anlegg

Unge havørn på vandring er svært utsatt for vindturbiner

Tragedien på Smøla

Undersøkelser i Tyskland og Spania viser at det drepes titusenvis av fugler hvert år i vindanlegg. I Norge er det bare på Smøla som det finnes en oversikt over drepte fugler. Bare når det gjelder rovfugl er det dramatiske tall. Det er drept minimum 95 rovfugl på Smøla vindkraft anlegg siden innsamling av døde fugler starten i 2006. Tallene er svært dramatiske, 91 havørn, 2 kongeørn, en jaktfalk og en vandrefalk. I tillegg er det funnet over 200 ryper, 35 enkeltbekkasin og en rekke andre arter.

I dag har vi 27 vindanlegg langs hele kysten og det er gitt konsesjon til ca 100 nye anlegg.

Dette er en stor tragedie ikke bare for våre to ørnearter, men for alle fugler.