Klikk på fanen webcam øverst til høyre på siden for å se direkte fra Alaska og Afrikas villmark.

I 2017 fortalte NaturFilmKanalen historien om regnskogsatsingen som myndighetene i Norge ikke vil høre. Se filmen nå!

NRK tar ikke redaktøransvar når de sender en film med helt åpenbare faktafeil.