Ikke alt i media om natur holder nødvendigvis vann. Her ser vi litt på detaljer og gjør faktasjekk.

NRK tar ikke redaktøransvar når de sender en film med helt åpenbare faktafeil.