naturFILMkanalen samler inn egne nyheter via bredt kontaktnett. Her er også linker til nyheter ellers i media.

Hjorten Oskar levde et bekymringsløst liv inne på oljeraffineriet på Mognstad.