Svært godt hekkeår for lunde på Runde

Publisert 13.09.19 l  Skrevet av Magne Sleire

Fuglefjellet på Runde er det sørligste fuglefjellet i Norge, og det mest artsrike fuglefjellet i Skandinavia. Lundene her har hatt rikelig med mat dette året. Det er svært viktig også å fortelle de gode historiene og formidle at det i 2019 ble et svært godt år for lundene på Runde.

Ornitolog Alv Ottar Folkestad kan fortelle at lundene på Runde har hatt et svært godt hekkeår i 2019. Han har helt siden sekstitallet observert fuglelivet på Runde og har i år sett at svært mange lundeunger er kommet seg ut på havet.

Det har vært god mattilgang hele hekkesesongen. Spesielt tidlig på våren har det vært store mengder sil som er viktig for at hekkingen skal lykkes. I juni og juli kom også yngel av hyse og andre torskefisker som var viktig for det gode resultatet, kan Alv Ottar fortelle.

Alv Ottar Folkestad på Runde

Lundefugl (Fratercula arctica)

Rundebranden (294 moh) Foto: Arild Hareide/ Runde Natursenter

KOM TIDLIG

I vår kom lundene svært tidlig til hekkeplassene på Runde, og det er ofte et godt tegn på at det kan bli et godt hekkeår. Da legger lundene eggene tidligere, og det kan være viktig for en god overlevelse for ungene. Da ungene forlot reirene i sommer var de i svært god form, og de hadde god kondisjon. Dette øker også overlevelsen når de starter på det virkelig livet ute på storhavet.

På 60-tallet var hekkebestanden beregnet til over 500 000 individer. I dag er det færre, men noen gode år som i 2019 kan være med på å øke bestanden sakte men sikkert igjen.

The last comment and 29 other comment(s) need to be approved.
1 svar
  1. Ola Wergeland Krog
    Ola Wergeland Krog says:

    Endelig fikk vi en god hekkesesong for lundefugl. Dette skyldes først og fremst en sjeldent god bestand av tobis. Det hadde vært svært gunstig for bestanden av lunde (og andre sjøfuglarter) om vi hadde kunnet la lundefuglene få noen gode år, noe bestanden sårt trenger. Men nei – Havforskningsinstituttet oppdaterte straks kvoterådet for 2019 for tobis fra 55 000 til 125 000 tonn. Alt skal tynes til det siste.

    Svar

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *