Presentasjon av 20 filmer og nyheter om vindkraft

NaturFilmKanalen vil frem mot kommunevalget i september vise vindkraftens negative virkninger på vår vakre natur.   Vi vil også få frem at våre politikere er lurt av en kraftbransje som kynisk utnytter vårt vakre landskap i profittens tjeneste.

Store ødeleggelser i vakker natur