8. Mai er det «World Migratory Bird Day»

FNs miljøprogram jobber for våre felles sårbare økosystemer og for bevaring av naturen, og for et sterkt internasjonalt samarbeid for å verne og bevare planeten vår.

Trekkfugler er essensielle for mange økosystemer og bidrar med pollinering og biomangfold. World Migratory Bird Day (WMBD)https: https://www.worldmigratorybirdday.org er en global kampanje for å øke kunnskapen om behovet for verning av trekkfugler og deres leveområder.

Kampanjen er fordelt på to dager i året. Den andre lørdagen i mai og den andre lørdagen i oktober blir det satt igang ulike arrangement over hele verden for å øke oppmerksomheten rundt trekkfugler og deres bidrag i global sammenheng

Stær i flukt

“ Syng, fly, svev – som en fugl! ”Er temaet for årets World Migratory Bird Day.

I år vil kampanjen fokusere på fenomenene «fuglesang» og «fugleflukt» som en måte å inspirere og knytte sammen mennesker i alle aldre over hele verden i deres felles ønske om å feire trekkfugler og å forene seg i en felles, global innsats for å beskytte fugler og habitatene de trenger for å overleve.

Hvitkinngås

World Migratory Bird Day er organisert av et samarbeidspartnerskap mellom to FN-traktater – konvensjonen om trekkende arter (CMS) og den afrikansk-eurasiske migrerende vannfuglavtalen (AEWA) – og den ideelle organisasjonen Miljø for Amerika (EFTA). 2021-kampanjen støttes også aktivt av EAAFPs sekretariat og et økende antall andre dedikerte organisasjoner.

Verdens trekkfugldag 2021 er derfor ikke bare en feiring av fugler, det er også et viktig for å reflektere over vårt eget globale forhold til naturen og fremheve vårt kollektive ønske om å gjøre mer for å beskytte fugler og naturen. 

Vipe er blitt en sterkt truet art