Dokumentarfilmen » Den grønne tragedien» kommer på Natrufilmkanalen

De menneskelige konsekvensene i forbindelse med utbygging av vindkraft i Norge er store og det er få som har belyst dette viktige tema. I dokumentarfilmen ”Den grønne tragedien” har Naturfilmkanalen besøkt mennesker som forteller sine historier. Historier med sterke følelser som både berører og engasjerer.