To Ørnepensjonister på 25 år funnet i samme området

Tekst: Magne Helge Sleire

Foto: Nils Olav Talgøy, Magne Helge Sleire

At ørner kan bli svært gamle er noe vi har hatt kunnskap om lenge men at en kongeørn og en havørn ble pensjonister på samme sted var en overraskelse å konstatere.

En januardag i 2000 ble det oppdaget en kongeørn som hadde fløyet inn i et gjerde på et jorde ved tettstedet Matre i Masfjorden kommune i Vestland. Dette var like under et av reirene til kongeørneparet som holder til i området.

Kongeørnen hadde trolig forspist seg på et hjortekadaver som var like i nærheten. Samtidig var det et ufyselig regnvær. Dette førte til at flygeferdighetene for å kommer seg opp fra den flate enga endte i nettinggjerdet. Men kongeørnen var uskadd og ble fraktet opp i høyden og sluppet fri.

Ringmerket i 1974

Det viste seg at den var ringmerket i Surnadal i Møre og Romsdal 23. Juni 1974 av Jan Ove Gjershaug. Det var en hun og den var altså godt inn i sitt 26. leveår og fortsatt i svært god form og kondisjon. Hvor mange flere år den fikk som hekkefugl på Matre er ikke kjent.

I Mars 2021 kom en melding fra samme området. Denne gangen var det en havørn som var funnet død like i nærheten av der kongeørna var funnet 21 år tidligere .

Det viste seg at det var en havørn som var ringmerket i Haram kommune i Møre og Romsdal i juni 1996 av Alv Ottar Folkestad.

I sine 26. leveår

Også denne ørnen var godt inne i sitt 26. leveår. Det var trolig en territoriekamp mellom den gamle hunnen og en annen yngre hun. Det viser klomerker både på nebbet og begge klørne.

Jan Ove Gjershaug på vei opp det bratte berget i Surnadal for å ringmerke kongeørna i 1974

Den gamle havørna fra Haram ble trolig drept av en annen ørn i en territoriekamp.  Det er tydelige klomerker etter kampen

Alv Ottar Folkestad ringmerket havørnen i 1996

Det er kun halvannen km avstand fra stedet hvor kongeørnen ble oppdaget og der havørnen ble funnet og ca. fire km avstand mellom reirene til havørnparet og kongeørnparet.

Uvanlig

Selv om det er konstatert at flere ørnearter kan bli over 30 år gamle er det en sjeldenhet at ørner blir over 20 år gamle.

Usikker fremtid

Bygda Matre i Masfjorden kommune er tydeligvis et godt sted både for kongeørn og havørn men fremtiden ser ikke lys ut for ørnene som fremdeles holder til i området.   Det er planlagt vindturbiner i fjellet som vil være en tragedie for både for menneskene som bor der men også de mektige havørnene og kongeørnene i dette området.

Ringene som ble påsatt kongeørnen i 1974 og havørnen i 1996 er beviset på den høye alderen.