Kurt Oddekalv sin siste miljøaksjon!

Naturfilmkanalen fulgte Kurt Oddekalv og Norges Miljøvernforbund da han aksjonerte utenfor den tyske ambassaden i Oslo en stund før nyttår. Aksjonen belyste hvordan tyske selskaper ødelegger norsk natur med sine investeringer i vindkraft i Norge. Aksjonen ble miljøkriger Kurt Oddekalv sin siste miljøaksjon. 

 

 

Da den tyske ambassadøren i Norge, Alfred Grannas sendte mail til den norske stat ved Olje- og energidepartementet (OED) den 26. Mars 2020, var det en ganske utilslørt trussel. Saken dreier seg om Andmyran Vindkraftverk i Nordland der NVE hadde vedtatt utsatt frist og utvidet konsesjonsperiode, til tross for sterke protester. Andmyran vindkraftverk har gjennom flere år skiftet eiere en rekke gangerd men er solgt til tyske investorer.  Nå med nye tyske eierinteresser viser altså tyske myndigheter makt overfor norske myndigheter

Aksjonen til Norges Miljøvernforbund var en svært viktig aksjon men som dessverre skulle bli Kurt Oddekalv sin siste. Selv med 2 hjerneslag kjempet Kurt kampen for naturen og menneskene.

Men hvor var de viktigste mediene? Hvor var NRK og TV2? Hvor var VG, Dagbladet og Aftenposten? Her var det flere politi en pressefolk.

Flere av mediene har boikottet Kurt Oddekalv og Norges Miljøvernforbund i en årrekke og derfor har mange av Norges Miljøvernforbund sine svært viktige saker og aksjoner ikke blitt belyst slik de burde. Spesielt av de store mediehusene i Norge.

Noe som Naturfilmkanalen mener er en stor svakhet for vårt demokrati.

NRK og TV2 som er allmennkringkastere har et spesielt ansvar for dette. De er betalt av befolkningen i Norge for at innbyggerne skal få bred informasjon om viktige problemstillinger i samfunnet. Ingen av allmennkringkasterne belyste denne svært viktige saken.

Nå har sønnen til Kurt Oddekalv, Ruben Oddekalv overtatt lederjobben i Norges Miljøvernforbund. Han forteller til Naturfilmkanalen at arbeidet mot vindkraft i norsk natur er en av sakene som står fremst på dagsorden i organisasjonen.

Naturfilmkanalen håper at de store mediehusene kjenner sin besøkelsestid i fremtiden og ikke fortsetter med den boikotten de tidligere har vist over for denne svært viktige miljøvernorganisasjonen.