Stein Faleide Malkenes ble i september 2021 valgt som ny daglig leder for Motvind Norge, og tiltrer i stillingen den 1 oktober. Naturfilmkanalen intervjuet Malkenes, hvor den nye lederen fikk muligheten til å fortelle om sine visjoner for Motvind Norge, og sakene han mener er viktige å arbeide for. Se videointervjuet nedenunder: