Vi tar opp teamer som kan trenge en grundig debatt. Har du forslag til temaer? Send epost til: naturfilmkanalen@gmail.com. Merk eposten med Debatt i emnefeltet.

Hvor er habiliteten til Bergen og Hordaland Turlag?

Vindkraft i norske fjell og kystlandskap og all anna arealnedbygging har stor innverknad på det biologiske mangfaldet.

I 2017 fortalte NaturFilmKanalen historien om regnskogsatsingen som myndighetene i Norge ikke vil høre. Se filmen nå!