Vi tar opp teamer som kan trenge en grundig debatt. Har du forslag til temaer? Send epost til: naturfilmkanalen@gmail.com. Merk eposten med Debatt i emnefeltet.

Vindkraft i norske fjell og kystlandskap og all anna arealnedbygging har stor innverknad på det biologiske mangfaldet.

I 2017 fortalte NaturFilmKanalen historien om regnskogsatsingen som myndighetene i Norge ikke vil høre. Se filmen nå!

1. Oktober starter hummerfiske i Norge. Det er delte meninger om denne ettertraktede arten.

Insektene er viktig både for oss mennesker og for fugler og dyr. Men hvordan står det egentlig til med insektene i Norge?

Årets jaktsesong er i gang. Visste du at Norge mangler jaktfrie områder? Selv ikke nasjonalparkene er et fristed for dyr og fugler!