Her vil de bli kvitt stillehavsøstersen

Femti personer deltok på den store dugnaden på Jomfuland i Telemark

4-5 tonn stillehavsøsters samlet inn på Jomfruland

Lørdag 25. august ble det ved organisert dugnadsarbeid samlet inn hele 4-5 tonn med stillehavsøsters ved Djupoddenskjæra på Jomfruland. Dette er en del av et prosjekt Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark har gående vedrørende kartlegging og overvåking av stillehavsøsters i fylket.

Det var medlemmer i Stathelle Skolekorps og innebandygruppa Stathelle Sharks i Stathelle og Omegn Idrettslag som hadde fått dugnadsoppdraget med innsamlingen. Disse gjorde et iherdig arbeid gjennom hele lørdagen. Hele 50 personer deltok, både voksne, barn og ungdommer. Gårdbruker Arne Olav Løkstad på Jomfruland gjorde også en stor innsats med transport av innsamlet stillehavsøsters. Dugnadsfolket fylte hele 90 kasser som Løkstad fraktet bort med båt, forteller Jan Erik Tangen som har prosjektansvar for kartlegging, overvåking og dugnadsinnsamling av stillehavsøsters i Telemark.

For mange ansees stillehavsøsters som en delikatesse, men disse 4-5 tonnene med innsamlet stillehavsøsters må likevel destrueres på grunn av manglende matsikkerhet. Det finnes nemlig ikke tilsvarende varsel for stillehavsøsters som for blåskjell. Dersom det hadde vært analyser mht evt. algegifter på stillehavsøsters, kunne de innsamlede stillehavsøstersene vært klarert og brukt som mat.

Stillehavsøsters er en fremmed, svartelistet art som raskt sprer seg i norske farvann, spesielt i strømrike gruntvannsområder. Med sin aggressive kolonisering og vekst er den en trussel mot både blåskjell og andre arter, blant annet vår norske flatøsters. I tillegg kan arten være til stor sjenanse for folk som bader. Mange av skjellene hos stillehavsøsters er nemlig svært skarpe og har ført til en rekke sårskader hos folk.

Området ved Djupoddenskjæra og Kubukta på Jomfruland er mye brukt til bading. Store deler av området ble nå ryddet for disse skarpe skjellene. Men til tross for stor innsats gjennom hele lørdagen, er det trolig flere tonn som fortsatt finnes i det ytre gruntvannsområdet ved Djupodden på Jomfruland.

4 tonn stillehavsøsters havnet på land denne dagen

Den forhatte stillehavsøstersen

The last comment needs to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *