Fremmede arter i Norge

Det er 2320 arter i Norge som er blitt vurdert i forhold til risiko for naturmiljøet. NaturFILMkanalen vil presentere noen av disse artene som inngår i den norske svartelista. 106 av disse er vurdert med svært høy risiko for naturmiljøet rundt oss.

Våren 2018 kom de en ny og oppdatert svarteliste. Listen blir stadig lengre og nye arter er kommet til siden den forrige svartelisten fra 2012.

Hvem kunne tro at den vakre edelgrana er oppført på den norske svartelista.