Oppføringer av Magne Sleire

,

Fra sivil ulydighet til voldelige demonstrasjoner

  I Norge skal vi være glade for at vi har mulighet til å vise at vi av og til er imot myndighetene og utbyggere sine vurderinger og standpunkt i forskjellige miljøsaker. Spesielt i energiutbyggingen i Norge har det vært en lang tradisjon med bruk av sivil ulydighet, men nå utfordres denne viktige måten å […]