Ukens alder på art
Nise

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen en dyre-, fugle – eller planteart som har en kjent maksimumsalder. Denne uken er nisen presentert. 

Publisert 23.03.20   I   Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Nise (Phocoena phocoena) er en art i nisefamilien, og er en liten tannhval på rundt halvannen meter. Arten sitt utbredelsesområde omfatter kystområdene i de tempererte og arktiske delene av den nordlige halvkule. Nisen oppsøker også fjorder og sund. I Norge er nisen den vanligste hvalarten i kystområdene. Tannhvalen lever av fisk, der både bunnfisk og pelagisk fisk er funnet i nisemager. 

Nisen er vurdert til LC – livskraftig av Artsdatabanken. De skriver at det er en tallrik og stabil bestand, men at omfattende bifangst i norske farvann er bekymringsfull, men effekten på bestanden er foreløpig udokumentert. Arten er trolig vår mest tallrike hvalart, og i nordsjøen er det omkring 350 000 individer. 

Navnet nise kommer fra et gammelt norrønt ord for å nyse, som kommer av lyden av blåsten når nisene kommer til overflaten for å puste. Nisen varierer litt i alder, der bare vel 5% av dyrene blir over 12 år gammel. Den maksimale levealderen ser ut til å være cirka 24 år, i følge Havforskningsinstituttet. 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *