Ukens rødlisteart
Hubro

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen arter som er uønsket i Norge, og arter som er truet. Denne uken er hubroen presentert. 

Publisert 23.06.20  I   Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Hubro (Bubo Bubo) er verdens største ugle, og kan veie over 4 kg. Uglen finnes over store deler av Europa, Vest-Asia og Nord-Afrika. Her i Norge finnes den for det meste langs kysten fra Rogaland til Nordland, med noen innlandslokaliteter.

I 2015 ble den norske hubrobestanden beregnet til 461-681 par. På den norske rødlisten over sårbare og truede arter er hubro i kategorien EN – Sterkt truet. På verdensbasis er hubroen i kategorien LC – Livskraftig.  I Norge er den på rødlisten blant annet på grunn av mye jakt på arten før den ble fredet i 1971. En antatt viktig årsak til nedgangen i nyere tid er opphør eller betydelig nedgang i antall dyr på utmarksbeite. De store områdene som før gav tilgang på byttedyr til hubroen, er nå grodd igjen og noen plasser blitt sammenhengende skogområder. Den største trusselen til hubroen per i dag er tekniske installasjoner, spesielt kraftlinjer. 

Hubroen livnærer seg for det meste på mindre pattedyr og fugl. Måker og kråkefugler er viktige byttedyr på kysten, mens på innlandet er orrfugl, storfugl og hare svært viktige næringskilder. Hubroen tar også ender, vadefugler og alkefugler, i noen tilfeller også pinnsvin og frosk.

Kilder:

https://snl.no/hubro  (23.06.20 kl 09:47)

https://artsdatabanken.no/Rodliste2015/rodliste2015/Norge/4612  (23.06.20  kl 09:47)

The last comment needs to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *