Ukens fremmedart
Dikerogammarus villosus

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen arter som er uønsket i Norge, og arter som er truet. Denne uken er Dikerogammarus villosus presentert.

Publisert 03.03.20  I  Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Foto:   Michal Grabowski //  Universitetsmuseet i Bergen

Dikerogammarus villosus er en stor amfipod som kan bli opp til 30 mm. D. villosus er en art innenfor familien Gammaridae, som inngår i gruppen av tanglopper. Loppen lever i fersk- og brakkvann, og med en høy overlevelsesevne i et fuktig miljø kan den spres med utstyr og materiell som våtdrakter og fiskeutstyr som transporteres mellom vassdrag. Arten spiser andre evertebrater, men den kan også spise fiskeegg.

På folkemunne kalles «dreper reke» («Killer shrimp» på engelsk). Den har spredt seg til det meste av Europa de siste tiårene, men den er enda ikke registrert i Norge. Den har spredt seg fra elven Donau via skipskanaler, og videre til Rhinen, Maas, Seine og videre til Storbritannia. Arten kan derimot spres til Norge, tatt i betraktning den raske spredningen til Vest Europa. Om loppen etablerer seg i Norge, vil det først og fremst skje på Østlandet i ferskvann, der ledningsevnen er høyest, og reproduksjonen vil være begrenset til sommerhalvåret.

Artsdatabanken har risikovurdert Dikerogammarus villosus til HI = høy risiko. Arten har et stort invasjonspotensiale, og liten økologisk effekt. Artsdatabanken skriver: «Arten er svært tilpasningsdyktig med høy vekstrate. Den har ofte hatt stor negativ innvirkning på de lokale økosystemer i områder den har spredt seg til. Arten er ansett for å være blant de 100 verste fremmede artene i Europa.»

The last comment and 21 other comment(s) need to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *