Ukens alder på art
Sangsvane

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen en dyre-, fugle – eller planteart som har en kjent maksimumsalder. Denne uken er sangsvanen presentert.

Publisert 03.03.20   I   Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Knoppsvanen (Cygnus Cygnus) er en fugleart i andefamilien. Den er noe mindre enn knoppsvanen, men den har i likhet med alle svaner en ensfarget, hvit fjærdrakt. Den største andelen av hekkebestanden av sangsvane i Norge finner en nord for Trondheimsfjorden, men om vinteren kan en finne overvintrende sangsvaner over store deler av landet.

Fjærdrakten til en voksen sangsvane er hvit. Ungenes fjærdrakt er grålig i de to første leveårene. Det kan være vanskelig å skille hunnen fra hannen, men hannen er noe større og tyngre enn hunnen. Nebbet er er gult med en svart spiss, og det er det som i all hovedsak skiller arten fra knoppsvane (som også er større og tyngre enn sangsvanen). En svømmende sangsvane har som regel rett hals, mens knoppsvanen har halsen bøyd i en S-form. Under hekkesesongen legger fuglen vanligvis 46 egg som ruges av hunnen i rundt 35 dager. Reiret plasseres vanligvis i nærheten av vann, ofte på en liten holme. Sangsvanene er monogame, og holder sammen så lenge svanene lever, og de bruker ofte reiret opp igjen av de samme fuglene, år etter år.

Arten hekker fra Island gjennom Nord-Europa og Sibir til Stillehavet. 1 prosent av en hekkebestand på ca 180 000 hekker i Norge. Norsk Ornitologisk Forening har estimert at hekkebestanden i Norge i dag er fra 350-600 par. I Norge hekker sangsvanen i de tre nordligste fylkene, og enkelte par i deler av Trøndelag og Sogn og Fjordane.

Sangsvaner kan bli gamle, men ikke like gamle som knoppsvanen. Den eldste sangsvanen som er registrert i Norge, ble 16 år og 10 måneder. Arten ernærer seg for det meste på vannplanter, men den kan også spise virvelløse dyr i ferskvann.

Sangsvanen har en karakteristisk lyd, den er kraftig og kan sammenlignes med trompetstøt. For å høre sangsvane, trykk på link: https://www.miljolare.no/artstre/?or_id=1490 

The last comment and 27 other comment(s) need to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *