Ukens fremmedart
Amerikansk hummer

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen arter som er uønsket i Norge, og arter som er truet. Denne uken er amerikahummer presentert.

Publisert 13.03.20  I  Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Amerikansk hummer (Homaros americanos) er en art som naturlig forekommer langs den amerikanske og canadiske østkysten, fra South Carolina til New Foundland. Det er lett å forveksle den amerikanske hummeren med europeisk hummer, da de er svært like. Den eneste sikreste måten å skille de to artene er med DNA-identifisering.

Den amerikanske hummeren er vanligvis grønnlig til brun-oransje, mens den europeiske hummeren i Norge er som regel svart eller blå. Det finnes likevel flere fargevarianter, og flere av disse kan da forveksles med amerikansk hummer, derav DNA-analyse for å sikkert fastslå arten.

Hummeren lever fra strandkanten, og ned til 700 meters dyp. På det meste kan den bli 20kg, med en kroppslengde på ca 50 cm, men det er heller uvanlig. Habitatet til den amerikanske hummeren varierer veldig, med områder som mudderbunn, sand, til grus-, stein og hardbunn. Det er en svært altetende art, som spiser alt fra en rekke byttedyr som skjell og muslinger, børstemark, kråkeboller og åtsler, blant annet fra fisk.

Homerus americanos kan være en smittebærer av en bakteriesykdom som heter «Gaffkemi». Om en europeisk hummer blir smittet, tilsier det 100% dødelighet. Den norske hummerbestanden er allerede lav, og de vil trolig være ekstra sårbare i en konkurranse med den amerikanske hummeren.

I Norge er den amerikanske hummeren registrert 16 ganger fra 1999 til 2006. De gangene arten ble registrert i Norge, var det i Oslogfjorden, ved Risør, Kristiansand, Bergen og Ålesund.

Artsdatabanken har klassifisert den amerikanske hummeren med SE=svært høy risiko. Det er lite trolig at arten er særlig vanlig langs norskekysten, men det er sykdommen den bærer med seg; Gaffkemi, som gjør at den kan være økologisk farlig.