Ukens rødlisteart
Parkslirekne

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen arter som er uønsket i Norge, og arter som er truet. Denne uken er Hortulan presentert.

Publisert 08.01.20  I Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Parkslirekne (Reynoutria japonica) er en art som ble innført som prydplante til Norge på midten av 1800-tallet. Det er en staude som er storvokst, da den kan bli over 3 meter høy. Den har utoverhengende topp og greiner. Den er opprinnelig fra Øst-Asia, Japan.

Planten er hovedsakelig utbredt langs norskekysten og langs fjorder. Den finnes også spredd opp til Tromsø. Arten er i rask spredning langs transportårer.

I løpet av få år kan parkslirekne danne store bestander som fortrenger hjemlige arter. Den klarer å etablere seg der sårbare og truede arter finnes.

Arten er på Artsdatabankens liste over fremmedarter, altså arter som er uønsket i Norge. Den er klassifisert som SE, svært høy risiko. Parkslirekne er i tillegg oppført på ISSG (Invasive Species Spesialist Group) som en av verdens 100 verste invaderende, fremmede arter.

The last comment and 1 other comment(s) need to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *