Meninger om klima

I et kommentarinnlegg som journalist Frode Birkestrand hadde i Bergens Tidende 28 desember 2019, mener han at klimadebatten fortjener en opplyst debatt. Det er få som er uenige med han om det, men hva er en opplyst debatt?

Publisert 16.01.2020   I   Skrevet av Magne Sleire

Birkestrand forteller i sitt innlegg at han i 2002 satt i en mørk kjeller i Washington DC og hadde en av sine opplevelser i klimadebatten. På samme tid begynte jeg med opptak til dokumentarfilmen om ødeleggelsene av naturen på Smøla. Statkraft hadde fått konsesjon på Smøla Vindpark i klimaets navn. Forskjellen på meg og Frode Birkestrand var at han fikk saken omgående på trykk i Bergens Tidene. Min sak tok 4 år før noen ville ha denne viktige historien om naturødeleggelser på Smøla. Den ble sendt på NRK i september 2006.

Klimaskepsis

Birkestrand forteller videre at ordet klimaskepsis er et hult begrep og at det i praksis er å fornekte eller å ignorere omfattende vitenskapelige funn om global oppvarming. Det er en selvfølgelighet at en hver journalist og mediehus har skepsis til alle saker de arbeider med. Stille spørsmål og grave frem viktige opplysninger til publikum. I klimasaken gjør ikke BT og Birkestrand det. Det gjør heller ikke mange av de viktige nyhetsredaksjonene rundt om i verden, i særdeleshet The Guardian som Birkestrand så fint fremhever i sitt kommentarinnlegg.

Støyen på internett

Birkestrand skriver videre at «vi kan ikke la oss styre av støyet på internett». Jeg publiserer mye av mitt materiale både i norske og utenlandske tv-kanaler, men også på internett. Så jeg er faktisk en av disse klimaskeptikerne som Frode Birkestrand snakker om som kommer med støy som Birkestrand og BT ikke vil ha noe av. Han skriver videre «så vi kommer fortsatt til å stille krav til kilder og fakta hos skribenter med meninger om klimavitenskap og global oppvarming, og sjekke dem grundig. Det skulle bare mangle.» 

Det som jeg setter høyest av alt er at det som kommer frem er korrekt og at det kan underbygges med fakta. Det er derfor jeg aldri har tatt med faktafeil på noe som helst i mine programmer eller innlegg. Men jeg er blitt klaget inn flere ganger både til kringkastingsrådet og Pressens faglige utvalg, PFU, men aldri blitt felt på noe.

BT må faktasjekke selv

Det som Birkestrand og BT må huske, er å sjekke fakta selv. Birkestrand siterer blant annet Lenore Taylor i The Guardian på at Australia opplever for tiden historiens verste tørke. Dette er ikke riktig. Her er fakta frem til 1. desember 2019 for hele Australia ifølge Bureau of Meterology: The year-to-date rainfall is now Australia`s second lowest on record. 

BT har ikke kompotente fagjournalister

Det er viktig for et mediehus å ha kompetente fagpersoner når en uttaler seg på et spesialfelt. Dette vet nok Frode Birkestrand som kulturredaktør i BT. En må ha noen lunde kunnskap på plass om en skal kritisere en kunstutstilling.

Journalisten må ha kunnskap om det som han eller hun skal kommentere. Det er helt avgjørende for at kommentaren skal være troverdig. Dette er noe av problemene i dagens mediebilde. I likhet med BT har svært få mediehus kompetente journalister på fagfeltet natur.

Siden BT har tatt et standpunkt i klimasaken, et standpunkt svært andre medier også har tatt, vil nok det som Frode Birkestrand og BT kaller «støy» bli enda tydeligere på internett i fremtiden.

The last comment and 16 other comment(s) need to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *