Naturfilmkanalen er i gang med en ny dokumentarfilm om Wichi indianerne i Argentina.
«Fighting the Wichi Territory»

Publisert 10.12.2019  I  Skrevet av Magne Sleire

Det er 15 år siden Corax Film gjorde de første opptakene til filmen «The art of Being Wichi». I november 2019 var vi tilbake i Wichiland.
Hvordan har det gått med naturen og menneskene som lever her i de store skogene i Chaco? Det store skogsområdet som strekker seg over flere land. Argentina, Bolivia og Paraguay. Her er det fortsatt jaguarer som jakter. Armadillo som vandrer i den tørre skogbunnen og krokodiller i de store elvene Rio Pilcomayo og Rio Bermejo. Men de store skogene i Chaco er truet og trusselen er mye større nå enn den var for bare 15 år siden. Hva er det som har skjedd med naturen og Wichikulturen?

Jose Pedro er en av få som fortsatt spiller på dette unike instrumentet

Klimasaken er ingen trussel

Greta Thunberg og hennes informanter tar helt feil når de forteller på Klimatoppmøtet i Madrid at klimaendringene er det store problemet for urfolk. Dette synet og argumentasjonen kan gjøre det svært vanskelig å få bukt med de reelle problemene som urfolk møter hver eneste dag. Ikke bare hos Wichi indianerne.

Kveg til fortvilelse

Det er noe som er i ferd med å bli en katastrofe for Wichiene. Flere titalls tusen kveg beiter seg gjennom vegetasjonen. Dette skaper fortsatt store problemer både for mattilgang og tilgang på drikkevann. I tørkeperioden fra april til november har mange av Wichiene fortsatt vannmangel på grunn av kveget som forurenser drikkevannskildene.

Dette har ikke noe med klimaendringene å gjøre.

Olje og gass

Det nordlige Argentina har i mange tiår vært det viktigste området for olje og gassvirksomheten i Argentina. Området som Wichi indianerne kjemper for å bevare har trolig store mengder gass. Det er også satt i gang bygging av ny gass rørledning tvers gjennom Wichi området. Det er aktiviteten til olje og gassleting og produksjon som ødelegger for Wichiene.

Disse problemene har ikke noe med klimaendringer å gjøre.

Disse unge mødrene sliter med å finne både mat og vann

Ulovlig hogst

Den ulovlige hogsten har tatt seg kraftig opp de siste årene. Det er spesielt palisander treet som er ettertraktet. Et økende antall veier i området har gjort det lettere for tyvhogsten og store lastebiler med palisandertre blir oftere og oftere fraktet ut fra området. Wichiene står maktesløse i denne virksomheten. Da jeg var sammen med Wichileder Fransisco Perez bare for et par uker siden, fant vi tre forskjellige områder hvor det foregikk ulovlig hogst av palisander. Selv om handel med palisander er totalforbudt, er etterspørselen drevet av en voksende velstående middelklasse, spesielt i Kina.

Dette har ikke noe med klimaendringer å gjøre.

Et nylig ulovlig hugget palisander tre

Wichileder Fransisco Perez med nylig hugget palisader

Ulovlig hogst av palisander tre er blitt et stort problem for Wichiene

Demninger ødelegger fiske i Rio Pilcomayo

Det er nå bygget demninger i Rio Pilcomayo, både oppstrøms og nedstrøms der Wichi indianerne har sine tradisjonelle fiskeplasser. Dette har ført til unormal vannstand og fiske er blitt svært mye dårligere. Dette har ført til at mange er sluttet å fiske.

Dette har ikke noe med klimaendringer å gjøre.

Fransisco Perez viser et kart over Wichiområdet

En ny gassrørledning går tvers gjennom Wichiland

Narkotrafikk

Det har også vært en økning i narkotikasmugling over grensen fra Bolivia til Argentina. Kokainsmuglingen går tvers gjennom Wichi området og flere Wichi ungdommer har blitt kurerer i denne tragiske virksomheten.

Det finnes enda noen jaguarer som jakter i Chaco skogen

Rio Pilcomayo

Wichiene må få bestemme selv

Skal Wichikulturen overleve, må de få råderett over området de lever av, og lever på. Det er ikke noe fornuft å snakke om klimaendringer å tro at det er en økende temperatur som vil føre til at urfolk sin kultur og levemåte går tapt. Klimaendringer er langt nede på listen over de problemene som både Wichiene og andre urfolk opplever.

Det er ikke klimaendringer som ødelegger livsgrunnlaget for Wichi indianerne. Overfokus på klimaspørsmål vil ta bort fokus på de reelle problemene både for urfolk og for naturen de lever av.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *