Ukens alder på art
Skogmus

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen en dyre-, fugle- eller planteart som har en kjent maksimumsalder. Denne uken er skogmusen presentert.

Publisert 20.11.2019  I  Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Skogmus (Apodemus) er en slekt av musefamilien. Skogmus blir delt inn i fire arter; småskogmus (Apodemus sylvaticus), storskogmus (Apodemus flavicollis), brannmus og bergmus. Skogmusen lever i skogen, men også på stepper og dyrket mark.

Musene spiser korn, frø, snegler, insekter etc. Utenom de primære næringskildene sine, så spiser skogmus på det meste den kommer over.

Arten er vidt utbredt, og lever i blant annet i Europa og Nord-Asia. I Norge finner en skogmus på Sør- og Østlandet, men de forekommer på Vestlandet og nord til Møre og Romsdal.

Stor skogmus og liten skogmus er helt like, det eneste som skiller dem er størrelsen, og lengden på halen. Små skogmus er heller ikke så avhengig av skog som stor skogmus. Små skogmus kan leve overalt der det er nok vegetasjon til at den kan skjule seg.

I frihet kan små skogmus leve i 2-3 måneder, mens den store skogmusen har en vanlig levealder på rundt 12 måneder. I fangenskap kan skogmusen leve i opptil 5 år.

The last comment and 15 other comment(s) need to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *