Ukens alder på art
Fuglekonge

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen en dyre-, fugle – eller planteart som har en kjent maksimumsalder. Denne uken er fuglekongen presentert.

Publisert 10.12.2019   I   Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Fuglekonge (Regulus regulus) er en fugl i sangerfamilien. Det vitenskapelige navnet regulus betyr «liten konge». Den har en lys, grågul underside, olivengrønn rygg og to hvite tverrbånd på vingen. På hodet har fuglekongen en gul eller rødgul krone, som går på langs. Det er dette som har gitt navnet «Fuglekonge». Det finnes 14 underarter av fuglekongen.

I Norge finner en fuglekongen i nesten alle barskoger, unntatt lengst nord. Den er vanlig så langt nord som Nordland, men i Troms finner en den mer sparsomt i furuskogene. De største bestandene finner en på Sørlandet, Østlandet og Trøndelag. Fuglekongen forekommer fra Frankrike og De britiske øyer i vest gjennom Mellom-Europa og Russland til Vest-Sibir.

Arten er både norges og europas minste fugl, med en størrelse på rundt 9 centimeter. Fuglekongen veier ikke mer enn 5 gram, og veier dermed det samme som en enkroning. Fuglen bygger det som trolig er det mest kunstferdige reiret av alle våre fugler, da den bygger hengende reir i trær. Reiret er flettet inn mellom nedhengende nålekvister, og den består av tre lag: ytre lag av mose lav og spindelvev, mellomlag med løsere blanding av mose og lav, og det innerste laget som fungerer som foring med fjær og hår. I Norge varierer bestanden sterkt fra år til år. NOF (Norsk ornitologisk forening) har beregnet at det hekker mellom 950 000 og 1,6 millioner par i Norge.

Foto: Wouter Koch / Artsdatabanken

Levetiden til den gjennomsnittlige fuglekongen er svært kort. Gjennomsnittlig levealder er sannsynligvis under 1 år. Den eldste fuglekongen som er registrert ble 7 år, noe som er svært mye når en ser på gjennomsnittsalderen til fuglekongen.

Det er vinteren som er nåløyet for de fuglekongene som ikke velger å dra sørover. For at en fugl på cirka fem gram skal overleve neste natt, må den ha lagt på seg 1,3-1,5 gram innen kvelden, noe som kan være vanskelig om vinteren. Hovednæringen til fuglekongen er små insekter og edderkopper. Det er spesielt støvlus, små biller, bladlus og larver av sommerfugler og bladveps. Om vinteren da matmangelen er større, består dietten for det meste av edderkopper.

The last comment and 2 other comment(s) need to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *