Ukens alder på art
Hubro
Hubroen kan bli nesten 20 år gammel

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen en dyre-, fugle- eller planteart som har en kjent maksimumsalder. Denne uken er hubro presentert.

Publisert 05.11.2019  I  Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Hubro (Bubo Bubo) er den største og tyngste av alle ugler verden. I Norge er den i dag mest utbredt langs kysten, fra Rogaland til Nordland. Den tilhører hubrofamilien (Bubo), sammen med åtte andre arter.

En kan kjenne igjen hubroen på den gråbrune fargen, med de store fjærtoppene som kan minne om horn og hubroen sine rødgule øyne. Arten veier fra 2 til 4kg, der hannen blir rundt 65 cm, og hunnen er omtrent 5-10 cm større. Hubro finnes i hele Eurasia fra Atlanterhavet til Stillehavet i området mellom Polarsirkelen og Middelhavet/Himalaya.

Hubroen forblir trofaste mot sin partner hele livet, og paret holder seg i et felles revir. De lever alene mesteparten av året, men når hekkeperioden kommer, finner de sammen til hverandre. Den eldste hubroen som er ringmerket og registrert i det fri, ble nesten 20 år gammel.

Hubroen kan hekke allerede i sitt første leveår, men vanligvis skjer det når den er 2-3 år gammel. Hunnen legger vanligvis to til tre egg, men det kan variere fra ett til seks egg. Eggene til hubroen legges i mars, og rugingen foregår i litt over en måned. Hekkingen den foregår i ulendte områder med bratte berg, som for eksempel langs kysten der den største andelen av hubro lever i Norge. Når ungene er små, henter hannen mat til hunnen og ungene. Ungene er flyvedyktige etter rundt 7 uker, men de er avhengige av foreldrene sine til de er blitt rundt et halvt år gamle.

Arten er nattaktiv, og den jakter både småfugler, storfugl, fisk og frosk. Smågnagere er en viktig matkilde, men hubroen tar også større byttedyr som harer og unge rever. Hubroen ser svært godt i mørket, og den er mest aktiv om natten. Den kan se i lys som er cirka 100 ganger svakere enn det vi mennesker trenger for å se.

The last comment and 32 other comment(s) need to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *